2014
X-Mas Card of the Tyrolean food retailer "MPREIS" www.mpreis.at